Ładowanie
Auto w naszej wypożyczalni możesz zarezerwować online, telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszym biurze.  Rezerwacji na stronie należy dokonać co najmniej 24h przed planowanym odbiorem samochodu. Przy rezerwacji online potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest otrzymanie emaila zwrotnego na adres podany podczas rezerwacji.
Każdy, kto ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy co najmniej od roku uprawniające do kierowania danym pojazdem.
Prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem, dowód osobisty lub paszport. Chcąc wynająć auto potrzebna będzie jeszcze ważna karta kredytowa w celu zablokowania kaucji na zasadzie preautoryzacji. W przypadku wynajmu na firmę, wymagane będzie okazanie dokumentów firmy, wraz z podaniem danych do wystawienia faktury VAT, oraz jeśli osoba odbierająca pojazd nie widnieje w dokumentach rejestracyjnych firmy, zobowiązana będzie do okazania stosownego upoważnienia do odebrania samochodu.
W przypadku wypożyczenia samochodu, preautoryzacja stanowi zabezpieczenie i określa odpowiedzialność kierowcy w razie zdarzeń, w których konieczna jest wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Jest to kwota blokowana na koncie do chwili oddania samochodu. Kwota zablokowana na koncie pozwala również przedłużyć wynajem bez konieczności przyjazdu do wypożyczalni.
Tak. Nie zwracamy opłaty rezerwacyjnej.
Najprostszym sposobem na ustalenie kosztu wypożyczenia samochodu jest skorzystanie z formularza rezerwacji i jego uzupełnienie. System poda koszt uwzględniając Państwa potrzeby co do czasu wynajmu, klasy samochodu oraz wyposażenia dodatkowego. Stosujemy zasadę, że im dłuższy okres wynajmu tym niższa cena za dobę.
Kaucja jest zależna od klasy samochodu. Minimalna kaucja wynosi 500 zł. Stanowi ona dla Wynajmującego zabezpieczenie w razie spowodowania przez osobę wynajmującą jakiejś szkody na wypożyczonym samochodzie, nieterminowego zwrotu, braku paliwa oraz innych nieprzewidzianych sytuacji. Kaucja pobierana jest w momencie wynajmu auta i zwracana po zdaniu pojazdu. Należy pamiętać, że odblokowanie kaucji zrobionej w formie blokady na karcie (preautoryzacja) może potrwać kilka dni. Po odbiorze samochodu od Klienta wysyłamy dyspozycję odblokowania kaucji. Bank, który jest właścicielem karty, ma nawet do 14 dni na odblokowanie środków.
Tak. Zwracany pojazd również powinien być zatankowany do pełna.
Tak, samochodem można jechać poza granicę RP. Taki wyjazd musi zostać zgłoszony w trakcie dokonywania rezerwacji lub podczas jej trwania. Brak wcześniejszego zgłoszenia oznacza zakaz wyjazdu za granicę i naruszenie umowy. Dopuszczamy poruszanie się samochodem tylko i wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej.
Tak. Można również wynająć samochód bez limitu kilometrów.
Wszystkie nasze samochody mają wykupione pakiety ubezpieczeń Assistance. Dotyczy to naprawy pojazdu w przypadku unieruchomienia (np. rozładowania akumulatora) a także odholowania samochodu i auta zastępczego. Samochód zastępczy przysługuje w sytuacji awarii a także wypadków komunikacyjnych. Każdy problem z samochodem należy wcześniej do nas zgłosić.
Kwota udziału własnego zależna jest od klasy auta. Udział własny oznacza odpowiedzialność Najemcy za szkody, gdy jest On winowajcą uszkodzenia pojazdu lub nie jest w stanie wskazać winowajcy.
Pracujemy w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 9:00 do 13:00. Nasze usługi świadczymy również w poza godzinami otwarcia biura. Za obsługę poza godzinami pracy pobierana jest dodatkowa opłata. 
Samochód może zostać zwrócony w dowolnym miejscu w Polsce w wypadku jeśli Wynajmujący zgłosił taką chęć przynajmniej 2 dni wcześniej. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o opłacie dodatkowej.
Absolutnie nie. W samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu a także tzw. papierosów elektronicznych.
Najemca odpowiada za uszkodzenia samochodu w zależności od stopnia uszkodzeń i do wysokości maksymalnego udziału własnego w szkodzie. Jeżeli koszt naprawy przekracza kwotę maksymalnego udziału własnego w szkodzie, odpowiadasz tylko do kwoty ustalonej w umowie. Maksymalny udział własny w szkodzie nie ma zastosowania jeśli nasz zakład ubezpieczający odmówił wypłaty odszkodowania. Może się to zdarzyć w sytuacji gdy kierujący spowodował szkodę w sposób celowy i dopuścił się rażącego niedbalstwa, był pod wpływem alkoholu bądź innych substancji, uciekł z miejsca zdarzenia i tym podobne.